Hizmetler

 • Özel Sektör ve KOBİ Geliştirme
 • Stratejik Planlama, Eylem Planlama, Bütçeleme
 • Girişimcilik Geliştirme
 • İş Gücü Piyasası ve İstihdam Çalışmaları
 • Bölgesel ve Yerel Kalkınma
 • Tarımsal, Kırsal ve Toplumsal Kalkınma
 • Proje Yönetimi ve Uygulama
 • Kamu Yönetimi, Etkin Yönetişim ve Reform Geliştirme
 • Sivil Toplumun ve Diyaloğunun Güçlendirilmesi
 • Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Grupların Entegrasyonu
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
 • İzleme & Değerlendirme, Etki Değerlendirmesi

“Düş”ten öncü adımlara…